Gebruiksvoorwaarden

Uitgever

De website www.pochette-plastique-personnalisee.com wordt gepubliceerd door :

ATOMPROD - EYDO Production
28, chemin d'Ayroles
11290 Alairac

Directeur van de publicatie

De Directeur Publicatie die verantwoordelijk is voor de redactionele inhoud en de verschillende media van de website www.pochette-plastique-personnalisee.com is ATOMPROD - EYDO Production.

Toepasselijk recht

Op deze site is uitsluitend het Franse recht van toepassing, alsmede de internationale verdragen die in Frankrijk van toepassing zijn.

De volgende bepalingen vormen een contractuele overeenkomst tussen u en www.pochette-plastique-personnalisee.com. Door de website www.pochette-plastique-personnalisee.com te bezoeken, te doorbladeren of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en ermee instemt eraan gebonden te zijn, en stemt u ermee in alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven, met inbegrip van de wetten en voorschriften inzake uitvoer en wederuitvoer. Als u het niet eens bent met deze bepalingen, maak dan geen gebruik van deze website. www.pochette-plastique-personnalisee.com kan deze bepalingen en alle andere informatie op de website www.pochette-plastique-personnalisee.com te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen door deze posting bij te werken. De www.pochette-plastique-personnalisee.com website kan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten of programma's die in de inhoud worden beschreven.

Evolutie van de juridische mededeling

Deze wettelijke kennisgeving is actueel vanaf 1/10/2016 en op het moment dat de bezoeker is ingelogd op de www.pochette-plastique-personnalisee.com website. Wij behouden ons het recht voor om deze wettelijke kennisgeving zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Intellectueel eigendom

De directeur van de publicatie is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de site www.pochette-plastique-personnalisee.com en verklaart dat hij in overeenstemming is met de regelgeving inzake industriële eigendomsrechten en eigendom, hij is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van handelsmerken, logo's, commerciële insignes, illustraties, foto's verstrekt en gebruikt voor het ontwerp van zijn site. Hij verklaart dat hij de reproductierechten bezit voor de verschillende elementen van zijn media.

Het gebruik van de website www.pochette-plastique-personnalisee.com verleent geen enkel recht van intellectuele of industriële eigendom op de gepresenteerde bestanden, aangezien deze het exclusieve eigendom van hun auteurs blijven.

Zo zijn alle teksten, foto's, video's, gegevens, affiches, logo's, merken, software en andere elementen die op de Site www.pochette-plastique-personnalisee.com worden weergegeven, beschermd door het auteursrecht, naburige rechten en het Franse en internationale merkenrecht. De site www.pochette-plastique-personnalisee.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan dat niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Copyright

De volledige redactionele inhoud van de website www.pochette-plastique-personnalisee.com en de verschillende dragers van de inhoud (teksten, beelden, foto's, illustraties, video's, enz.) en de domeinnaam www.pochette-plastique-personnalisee.com zijn het exclusieve eigendom van de website en worden beschermd door het auteursrecht. Het feit dat de auteursrechtvermelding niet systematisch op de foto's of video's op de site is aangebracht, betekent geenszins dat deze beelden en video's niet beschermd zijn! U moet weten dat de Franse wetgeving een werk beschermt door het loutere feit van zijn creatie, zonder dat een bijzondere stap nodig is... Het recht om bepaalde foto's en video's te reproduceren is ALLEEN verworven voor de website www.pochette-plastique-personnalisee.com. Niets ervan mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gedownload. Daarom raden wij u aan contact op te nemen met www.pochette-plastique-personnalisee.com voor toestemming voor het gebruik van teksten, afbeeldingen en foto's.

Elk recht van reproductie of weergave ervan is strikt verboden. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de inbreukmaker civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

In het bijzonder is het de bezoeker verboden om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de site www.pochette-plastique-personnalisee.com een element van de site www.pochette-plastique-personnalisee.com dat op welke wijze dan ook is gekopieerd en/of gewijzigd, geheel of gedeeltelijk op een internetsite te publiceren. Er wordt aan herinnerd dat het maken van een link naar de site www.pochette-plastique-personnalisee.com via frames, het direct opstarten van programma's (CGI, Java en andere) vanaf de site www.pochette-plastique-personnalisee.com vanaf een externe site, het afdrukken op papier zonder toestemming van de auteur uitdrukkelijk verboden zijn.

In geval van toestemming tot publicatie moeten de wettelijke en/of auteursrechtelijke vermeldingen in de buurt van het gekopieerde element staan of in een rubriek gewijd aan auteursrecht en auteursrechten.

Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

Wij besteden veel zorg aan de selectie van de informatie op de website www.pochette-plastique-personnalisee.com. De informatie op de site www.pochette-plastique-personnalisee.com wordt echter verstrekt zoals zij is, zonder enige garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk of anderszins. De verantwoordelijkheid van de verantwoordelijken voor de site www.pochette-plastique-personnalisee.com berust hier niet bij. Hoewel wij ernaar streven actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken, kunnen wij het resultaat niet garanderen en zullen wij trachten alle fouten die onder onze aandacht worden gebracht, te corrigeren.

De bezoeker aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de website www.pochette-plastique-personnalisee.com of op de websites die kunnen worden bereikt via de hyperlinks op de website www.pochette-plastique-personnalisee.com.

De informatie op de website www.pochette-plastique-personnalisee.com wordt louter ter informatie verstrekt en kan niet worden beschouwd als juridisch bindende documenten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de informatie op de Site www.pochette-plastique-personnalisee.com of op de sites die kunnen worden bereikt via de hyperlinks die op de Site www.pochette-plastique-personnalisee.com bestaan. Bovendien zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van sites die direct of indirect kunnen worden bereikt via de hyperlinks op de site www.pochette-plastique-personnalisee.com.

Ongewenste berichten ontvangen van Plastic Pouch

In het onwaarschijnlijke geval dat u een bericht ontvangt van Plastic Pouch of verzonden via Plastic Pouch systemen dat als spam beschouwd zou kunnen worden, gelieve ons te contacteren via onderstaande gegevens en wij zullen de zaak onderzoeken.

Wijzigingen in dit anti-spambeleid

Pochette Plastique kan dit Anti-Spam Beleid op elk ogenblik wijzigen door een nieuwe versie op deze plaats te posten.

Toegangs- en rectificatierechten

Overeenkomstig de bepalingen van de in 2004 gewijzigde Wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, hebben de personen wier gegevens op deze site worden verwerkt, recht op toegang en rectificatie van de hen betreffende informatie, door gebruik te maken van het contactformulier en door zich te richten tot "Webmaster - Service Gestion des données personnelles" of per post naar :

ATOMPROD - EYDO Production
28, chemin d'Ayroles
11290 Alairac

Door te specificeren « Afdeling Beheer Persoonsgegevens ».

Print op maat gemaakte gekleurde plastic folder,
Standaard of met bepaalde maten.

 

Telefoon: +33 (0)483 244 245

E-mail: info@pochette-plastique-personnalisee.com

28, chemin d'Ayroles 11290 Alairac FRANCE