Användarvillkor

Förlag

Webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com publiceras av :

ATOMPROD - EYDO Production
28, chemin d'Ayroles
11290 Alairac

Direktör för publikationen

Den publikationschef som ansvarar för det redaktionella innehållet och de olika medierna på webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com är ATOMPROD - EYDO Production.

Tillämplig lagstiftning

Denna webbplats regleras uteslutande av fransk lag och internationella konventioner som är tillämpliga i Frankrike.

Följande bestämmelser utgör ett avtal mellan dig och www.pochette-plastique-personnalisee.com. Genom att besöka, surfa eller använda webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com bekräftar du att du har läst dessa villkor och samtycker till att vara bunden av dem, och du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive lagar och förordningar om export och återexport. Om du inte samtycker till dessa bestämmelser får du inte använda denna webbplats. www.pochette-plastique-personnalisee.com kan när som helst och utan förvarning ändra dessa bestämmelser och all annan information på webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com genom att uppdatera detta anslag. Webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com kan också när som helst och utan förvarning göra förbättringar och/eller ändringar i de produkter, tjänster eller program som beskrivs i innehållet.

Utveckling av det rättsliga meddelandet

Detta rättsliga meddelande är aktuellt från och med 2016-10-01 och vid den tidpunkt då besökaren är inloggad på webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta rättsliga meddelande utan föregående meddelande.

Immateriella rättigheter

Direktören för publikationen är ensam ansvarig för innehållet på webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com och förklarar att han följer bestämmelserna om industriell äganderätt och äganderätt, han är ensam ansvarig för användningen av varumärken, logotyper, kommersiella kännetecken, illustrationer, foton som tillhandahålls och används för utformningen av hans webbplats. Han förklarar att han är ägare till reproduktionsrättigheterna för de olika delarna av hans media.

Användningen av webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com ger inga immateriella eller industriella rättigheter till de filer som presenteras, eftersom dessa rättigheter uteslutande tillhör upphovsmännen.

Alla texter, foton, videor, data, affischer, logotyper, varumärken, programvaror och andra element som återges på webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com är således skyddade av upphovsrätt, närstående rättigheter samt fransk och internationell varumärkesrätt. Webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com kan inte hållas ansvarig för användning som inte följer gällande lagstiftning.

Upphovsrätt

Allt redaktionellt innehåll på webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com och de olika innehållsmedierna (texter, bilder, foton, illustrationer, videor etc.) samt domännamnet www.pochette-plastique-personnalisee.com är webbplatsens exklusiva egendom och skyddas av upphovsrätten. Det faktum att upphovsrättsmeddelandet inte systematiskt är fäst på bilderna eller videorna på webbplatsen innebär inte på något sätt att dessa bilder och videor inte är skyddade! Du bör veta att den franska lagstiftningen skyddar ett verk enbart genom det faktum att det skapas, utan att något särskilt steg krävs... Rätten att återge vissa fotografier och videor har förvärvats ENDAST för webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com. Ingen av dem får kopieras eller laddas ner utan föregående tillstånd. Därför rekommenderar vi att du kontaktar www.pochette-plastique-personnalisee.com för att få tillstånd att använda texter, bilder och foton.

Alla rättigheter till reproduktion eller representation av dessa är strängt förbjudna. Om detta förbud inte följs utgör det en överträdelse som kan medföra civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för den som gör intrång.

Det är särskilt förbjudet att på en webbplats publicera en del av webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com som har kopierats och/eller ändrats på något sätt, helt eller delvis, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com. Vi påminner om att det är uttryckligen förbjudet att skapa en länk till webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com genom ramar, att direkt starta program (CGI, Java och andra) från webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com från en avlägsen webbplats, att skriva ut på papper utan upphovsmannens tillstånd.

Om tillstånd till publicering ges, måste de juridiska och/eller upphovsrättsliga uppgifterna finnas i närheten av den kopierade delen eller under en rubrik som är avsedd för upphovsrätt och upphovsmannens rättigheter.

Uteslutande av garanti och ansvar

Vi är mycket noga med att välja ut den information som finns på webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com. Informationen på webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com tillhandahålls dock i befintligt skick, utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, rättslig eller annan. Det är inte ett ansvar för dem som ansvarar för webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com. Även om vårt mål är att tillhandahålla aktuell och korrekt information kan vi inte garantera resultatet, men vi kommer att försöka rätta till eventuella fel som vi får kännedom om.

Besökaren tar på sig alla risker som följer av användningen av den information som finns på webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com eller på de webbplatser som kan nås via hypertextlänkarna på webbplatsen www.pochette-plastique-personnalisee.com.

Les informations contenues dans le Site www.pochette-plastique-personnalisee.com sont données à titre purement informatif et ne peuvent donc être considérés comme des documents faisant juridiquement foi.

Nous nous dégageons de la responsabilité de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les informations contenues dans le Site www.pochette-plastique-personnalisee.com ou dans les sites joignables au travers des liens hypertextes existants dans le Site www.pochette-plastique-personnalisee.com. En outre, nous ne sommes en aucun cas responsables du contenu des sites joignables directement ou indirectement au travers des liens hypertextes existants dans le Site www.pochette-plastique-personnalisee.com

Ta emot oönskade meddelanden från Plastic Pouch

I den osannolika händelsen att du får ett meddelande från Plastic Pouch eller skickat med hjälp av Plastic Pouch-system som kan betraktas som skräppost, vänligen kontakta oss med hjälp av nedanstående uppgifter så att vi kan utreda saken.

Ändringar i denna policy mot skräppost

Pochette Plastique kan när som helst ändra denna policy mot skräppost genom att publicera en ny version på denna webbplats.

Rättigheter till tillgång och rättelse

I enlighet med bestämmelserna i lag 78-17 av den 6 januari 1978, ändrad 2004, om informationsteknologi, filer och friheter har personer vars uppgifter behandlas på denna webbplats rätt att få tillgång till och korrigera information som rör dem, genom att använda kontaktformuläret och vända sig till "Webmaster - Service Gestion des données personnelles" eller per post till :

ATOMPROD - EYDO Production
28, chemin d'Ayroles
11290 Alairac

Genom att ange « Avdelningen för hantering av personuppgifter ».

Tryck skräddarsydd Plastmapp,
Standard eller måttbeställda

 

Telefon: +33 (0)483 244 245

E-post: info@pochette-plastique-personnalisee.com

28, chemin d'Ayroles 11290 Alairac FRANCE